Litteratur från MTD
Blomsterhav

Att skriva

Författaren skriver till sig själv. Texten studsar tillbaka och förmedlar något som är utöver tankegången.

Innan det inträffar krävs mängder med förarbete av en idé som förvandlas till ett projekt.

  Varje text kräver sin research för att den ska bli trovärdig.


 Stilen, tonen, språket är personligt, men måste ändå arbetas med för att läsaren ska förstå vad författaren menar. Vem vänder sig texten till?


  För mig kommer orden flödande bara jag fattar en penna. Så största utmaningen för mig är att redigera, att ta bort mängder med överflödig text.Projektet "Sexualitetsprincipen" kom till mig under en vinterpromenad. Det går inte att undervisa om sexualitet var min tanke, innan jag insåg att jag har gjort det under hela mitt yrkesliv i biologi. Jag hade inte vidden klar över projektet utan visste bara att mitt ledord var sexualitetsprincipen. Jag visste inte hur nära historien skulle vara mig själv, trots en känsla sen barndomen att jag skulle bli författare och det skulle handla om mitt liv.

  Serien följer det som kallas chakra, energihjul i en kropp. Rotchakrat är den röda energin där överlevnad, trygghet och sexualitet finns som en första medvetandenivå. Lisas bok handlar om familj, övergivenhet, makt och sexuella övergrepp på 1700-talet. Så som i himlen så på jorden inleder ett sökande efter denna Lisa. En översvallande kärlek möter psykopater och narcisster och gränssättning till den egna existensen är svår att dra. I den gröna energinivån har medvetandet nått empati och kärleken är till nästan och livet som helhet.

  För att nå en högre medvetandenivå var jag tvungen att gå djupt in i det undermedvetna. Det var främst genom drömmar jag blev varse många av mina sanningar. Sanning och lögn handlar också Sprickor i isen om liksom kommunikation och brist på sådan.  Det är en turkos bok som är skriven i ett växelspel mellan dröm och verklighet. Så är även den gröna boken skriven.

  När sju medvetandenivåer är genomlysta, fria från blockeringar av trauma, bindningar, olösta problem kan en ljuskrona tändas. Den orange historien om känslor och relationer, Erikas bok handlar om min mormors mors liv och masmästaren, mannen och alla barnen som föddes då det var förbjudet med sexualupplysning i Sverige. Det var ett tydligt könsuppdelat Sverige tidigt 1900-tal. 

Inspiration till bildskapande hämtar jag från andra bilder, från det jag skriver, från naturen och livet bland människor.


  För närvarande arbetar jag mer naturvetenskapligt med mitt bildskapande. Det vill säga jag har en frågeställning som jag undersöker. Jag är öppen för hur resultatet blir. Det är inte så väsentligt för mig egentligen. Processen är mer av intresse.

  De tekniker jag lärt mig på diverse kurser blandar jag vilt. Jag har inte hittat mitt eget favorituttryck. I måleriet är jag fortfarande en sökare.Att vara kreativ


Att skapa, utveckla något från någonting annat, att producera något från en idé är att vara kreativ. Idén är flyktig och måste omsättas genast innan den försvinner. Det är en själslig närvaro i det skapade och också i själva skapelseprocessen.


Texterna på hemsidan är skapade av mig själv. Det är ett nöje att skapa. Jag är inte intresserad av att använda den tillgängliga AI.

Utställningar är givande för dessa gör att det egna bildskapandet blir så tydligt. De inspirerar till mer skapande och ger energi. Kort och gott är det utvecklande att ha utställningar. I mitt fall förmedlar de glädje åt betraktaren. Färgerna jag använder mig av är de rena, klara i hela regnbågens spektra. Inte håller jag mig till få pigment som regeln säger, ifall det skulle finnas någon regel i måleri...

Att måla