Marie Torebring

Litteratur

och bilder

Akvarellmålningar


Litteratur

Historiska romaner


1700-tal, Blekinge

Tidigt 1900-tal, Bergslagen och Sveriges samhällsutveckling.

Silversmycken

Virkad silvertråd

För att säga det hela med färre ord, med andra ord, på annat sätt så uttrycks den här skönlitterära serien även som lyrik. 


"Grymhet är ett litet snällt ord" visar vad kärlek kan ställas mot i form av psykopater och narcissister. Det är också undertiteln till "Så som i himlen så på jorden".


"Rödluvan och" är undertiteln till "Lisas bok". Trauma beskrivs inifrån huvudkaraktären.


"Marmeladens sälta" är undertiteln till "Sprickor i isen". Huvudkaraktärerna har fastnat i sexuella drifter på ett etermässigt vis och kommunikationen är svår. Sanningen finns i det dolda.


Regnbågen


Den guldglänsande skatten som finns vid regnbågens ände kan den bli verklighet?


Den röda färgen med sin värmeenergi följs av en orange vibration som svänger något mer. Den gula färgen lyser starkt som solen och vibrerar med högre energi än de föregående. Allt är kärlek och dess färg är grön eller rosa om du så vill. Grönt står som en skiljelinje mellan de varma färgerna och de som är kalla men vibrerar med en större frekvens och har ett högre energiinnehåll. Dessa är turkos, indigo och lila till färgen.


Därefter vill jag stänka guldglitter över det hela. Regnbågen som framkallas av sol och regn glittrar innan den försvinner.

Ett rött eklöv. "Lisas bok" handlar om en flicka i 1700-talets Sverige, en tid då föräldralösa barn säljs.

Trygghet och kärlek är viktiga för ett barns överlevnad. Sexualiteten finns på den grundläggande nivån för att främja artens fortbestånd.


Erikas bok (orange) handlar om Marie Torebrings mormors mor, far, syskon och övrig släkt tidigt 1900-tal då Sverige genomgår stora samhällsförändringar för att lyfta människor ur misär. 


I den gröna boken, "Så som i himlen så på jorden" är kärleken översvallande och möter brist på sådan hos människor i avsaknad av empati. Huvudkaraktären tvingas till att ge sig själv kärlek och lämna. 


"Sprickor i isen" skildrar en tigande iskyla där kommunikationen svårligen sker genom dialog. Det är en utmanande väg att passera en pärleport in till himmelen, till högre vibrationer och ökad medvetenhet.

Isen glänser turkos och sanningen är den att ingen kommer vidare med lögner eller självbedrägeri.