Visar vägen till ett optimalt liv

Livets tråd ser jag som en silvertråd vilken binder samman det som var, det som är och det som komma ska. I en spiralformad rörelse där varje varv utgör en viss förändring från det som varit sker utvecklingen. Kreativiteten uttrycker jag i det skrivna, i det talade och i det som händerna skapar. Med tråd, band, snören, garn formas det som blir en hyllning till halsen, kreativitetens kommunikationskanal, band som binder samman människor, författaren med läsaren, designern med den som bär det skapade.