1. Ha papper och penna redo vid sängen
  2. Avbryt inte upplevelsen av det du sett, hört, känt med tankar
  3. Fånga den första bild som dyker upp. Håll kvar den. Titta mer på den. Annat kan då dyka upp som du först inte såg. Sen är du tillbaks i drömmen och kan följa den på nytt. Titta noga på färger, antal, siffror, ljus, mörker, höger, vänster.
  4. Upprepa det du sett logiskt med tankar. Sätt ord på bilder. Skriv ned. Upprepa drömmen med ord en gång till.
  5. Du kan släppa drömmen. Glömma den. Du kan gå tillbaka till den via minnet som du lagrat i hjärnan via upprepningarna du utfört.
  6. Vid perioder av stress kan det vara svårt att minnas drömmar.
  7. Om du missar att fånga drömmar återkommer de tills du förstår deras budskap.
  8. Det finns rikligt med litteratur som hjälper dig att tolka drömsymboler som är generella för flertalet människor.
  9. Drömmarna är ett budskap från dig själv till dig själv. Därför är de också högst personliga och bara du vet vad du sett. Någon i din bekantskapskrets kan symbolisera egenskaper hos dig själv. Det kan också handla om verkliga möten som ännu inte ägt rum. I drömmar finns prekognitiva inslag.